Senaste inläggen

Dagordning årsmöte GFDC 2014

Årsmöte Gefle Frisbee disc Club
Dag: 22/4-2014
Tid: 18:00
Plats: Gefle Slott; Östra flygeln mötesrum 2
Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av föredragningslista.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksam hets-/räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande
12. Övriga frågor.

 1. Veckogolf 2014
 2. Årsmöte Gefle Frisbee 2014
 3. KM Discgolf Gävle 2013
 4. KM den 19 oktober klockan 10.00
 5. Årsmöte 3 oktober 2013
 6. Resultat veckogolfen 11 september 2013
 7. Inbjudan instruktörsutbildning discgolf
 8. Resultat veckogolfen 4 september 2013
 9. Ny starttid för veckogolfen i Gävle
 10. KM discgolf 2013
 11. Resultat veckogolfen 28 augusti 2013
 12. Resultat veckogolfen 21 augusti 2013
 13. Resultat veckogolfen 14 augusti 2013
 14. Resultat veckogolfen 7 augusti 2013
 15. Resultat veckogolfen 31 juli 2013
 16. Resultat veckogolfen 24 juli 2013
 17. Resultat veckogolfen 17 juli 2013
 18. Resultat veckogolfen 10 juli 2013
 19. Resultat veckogolfen 3 juli 2013
 20. Resultat veckogolfen 26 juni 2013
 21. Resultat veckogolfen 19 juni 2013
 22. Resultat veckogolfen 12 juni 2013
 23. Resultat veckogolfen 5 juni 2013
 24. Resultat veckogolfen 29 maj 2013
 25. Resultat veckogolfen 22 maj 2013
 26. Resultat veckogolfen 15 maj 2013
 27. Resultat veckogolfen 8 maj 2013
 28. Resultat och totalresultat veckogolfen 2013
 29. Årsmöte 1 maj 2013 kl 18:00